سرگرمیعمومیمطالب جالب و دیدنیویژه

اسم پسرانه کردی اسم دخترانه کردی زیباترین نام های کردی با معنی آنها

اسم پسرانه کردی اسم دخترانه کردی زیباترین نام های کردی با معنی آنها
اسم پسرانه کردی اسم دخترانه کردی زیباترین نام های کردی با معنی آنها
اسم پسرانه کردی اسم دخترانه کردی زیباترین نام های کردی با معنی آنها

اسم پسرانه کردی | اسم دخترانه کردی

گلچین اسم پسرانه و اسم دخترانه کردی

نام های کردی بسیار زیبا و خاص هستند و در این چند سال شاهد محبوب شدن اسم دخترانه و پسرانه کردی بوده ایم. در این مطلب گلچین زیباترین نام های کردی پسرانه و دخترانه را آورده ایم و امیدواریم مورد توجه شما عزیزان و مخاطبان سایت باشند.

اسم پسر کردی

در ادامه چندین نام پسرانه کردی بسیار زیبا به ترتیب حروف الفبا و به همراه معنی آن را آماده کرده ایم.

ئاراز
معنی: آراز، اَرَس

ئارتین
معنی: شعله و گرمای آتش

ئارمین
معنی: منسوب به آرام، پسر کیقباد

ئازا
معنی: دلاور، همریشه با آزاد

ئاسو
معنی: آسو، افق

ئاکام
معنی: عاقبت، سرانجام

ئاکو
معنی: قله کوه

ئاگرین
معنی: آتشین، نام یک کوهستان

ئالان
معنی: بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)

ئاوات
معنی: امید

ئەردەلان
معنی: اردلان

ئەردەوان
معنی: اردوان

ئەژدەر
معنی: اژدر

ئەگید
معنی: دلاور، اصل این واژه ترکی است

ئەلەند
معنی: تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید

ئەویندار
معنی: عاشق


اسم پسر کردی با الف (آ)

اَردلان
معنی: جای و مکان مقدس؛ نام طایفهای از ایلات کرد ایران.

اربیل
معنی: بسیار خوب

افشار
معنی: معاون و شریک، (در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور (آوازِ افشاری)، نام ناحیه‌ای در کردستان

آدان
معنی: مفید سودمند

آران
معنی: دارای طبیعت گرم، همچنین اسم شهری قدیمی که قباد آن را بنا کرد.

آرتین
معنی: حرارت آتش،گرمای آتش

آرژین
معنی: آتش زندگی،گرمای زندگی

آرشین
معنی: دوست داشتنی

آرنا
معنی: آریایی نژاد

آری
معنی: آریایی، نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است، اسم یکی از طوایف چادر نشین مازندران

آریتما
معنی: نام یکی از سران ماد

آریز
معنی: نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج نام ایرانی

آرین
معنی: مرد آریایی – آریایی نژاد، از نسل آریایی

آریوان
معنی: آری به معنی آتشه، وان نام شهری در ترکیه

آزا
معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است؛ هم چنین آزا نام پادشاه مانایی بوده است.

آسو
معنی: افق

آکار
معنی: خلق و خو، اخلاق

آکام
معنی: سرانجام،نتیجه کار

آکو
معنی: قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت و مقتدر

آگا
معنی: آگاه، مطلع،با خبر

آمانج
معنی: هدف، مقصد

آمیار
معنی: همکار، یاور

آنیموس
معنی: بی نیاز، بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد

آوات
معنی: امید و آرزو

آویر
معنی: آتش

آهیر
معنی: آتش


اسم پسر کردی با ب

بَهرام
معنی: پیروزگر، (در نجوم) مریخ، (در گاه شماری) روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران، در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای موکل بر مسافران و روز بهرام است، (در اعلام) نام چند تن از شاهان ساسانی.

بُرزان
معنی: (بُرز = شکوه و جلال، عظمت، دارای قدرت، نیرومند و با شکوه، فراز ان (پسوند نسبت))، منسوب به شکوه و جلال و عظمت؛ به معنای جایگاه بلند « بَرزان»، قدرتمند، نیرومند

بارِزان
معنی: بارِز، نامِ قوم بارز یا بارزان یا بارجان، تاریخ این قوم به پیش از اسلام میرسد و نام آن از دوره‌ی ساسانیان در متون ضبط شده است.

بارمان
معنی: شخص محترم و لایقِ دارای روح بزرگ؛ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی

باشار

معنی: چاره، علاج، درمان

باشوان
معنی: نام کوهی در بانه، آشیانه

باشور
معنی: به معنی جنوب

باشوک
معنی: نوعی پرنده شکاری

باگرو
معنی: تندباد

باهوز
معنی: گردباد

بخشان

معنی: دهش،‌ بخشش

برزام
معنی: نام جد مانی

برزآفرین
معنی: تشویق بزرگ

برزفر
معنی: دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی

بروا
معنی: ایمان

بروسک
معنی: جرقه

بریار
معنی: عهد و پیمان

بلیسه
معنی: شعله، اخگر

بلیمەت
معنی: دلاور

بوبان
معنی: به‌سوی بالا

بوتان
معنی: لهجه‌ای در زبان کردی

بوران
معنی: بوران

بوژان
معنی: نمو کردن، شکوفا شدن، به خود بالیدن

به‌نوش
معنی: گوارا، بهترین نوش دارو

بیکس
معنی: تنها و بدون حامی

بەتین
معنی: آتشین

بەرزان
معنی: بلندپایه

بەرهەم
معنی: ثمرە

بەلین
معنی: پیمان

بەهیز
معنی: نیرومند


اسم پسر کردی با پ

پارسیا
معنی: اهالی پارس

پشتیوان
معنی: پشتیبان

پشکو
معنی: شکوفە

پەژار
معنی: افسردەدل

پەشیو
معنی: هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»


اسم پسر کردی با ت

تَوار
معنی: پرنده


اسم پسر کردی با ج

جوانرو
معنی: زیبا رو


اسم پسر کردی با چ

چاوه
معنی: عزیز

چیا
معنی: کوهستان، کوه

چیاکو
معنی: کوه کوچک


اسم پسر کردی با خ

خاوین
معنی: پاک سرشت

خوشناو
معنی: نامدار،نیک نام


اسم پسر کردی با د

دادیار
معنی: حامی قانون، مجری عدالت

داژیار
معنی: روزی ،قدرت

دالاهو
معنی: برگرفته از کوهی در کرمانشاه

دانیار
معنی: بخشندە

داوین
معنی: دامنه کوه

دیار
معنی: دیار، پیدا

دیاکو
معنی: بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود.

دایان

معنی: سرافرازی و سربلندی

دیلمان
معنی: برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد.

دیمەن
معنی: چشم‌انداز

دەرسیم
معنی: برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه

اسم پسرانه کردی | اسم دخترانه کردی

اسم پسر کردی با ر

راژان
معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

راژور
معنی: جایی بالا،حاکم

راشین
معنی: (تلفظ: rāšin) سر سبز و خرم و با طراوت، به علاوه راشین در برخی منابع راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می‌گذرد.

رامان
معنی: در شگفت

رامیار
معنی: اهل سیاست، سیاستمدار

راویژ
معنی: تدبیر

رزگار
معنی: رستگار، آزاد

روژبین
معنی: بیننده‌ی روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی

روژمان
معنی: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.

روژند
معنی: نور خورشید

روژهات
معنی: روزها

روژهلات
معنی: شرق

روژیار
معنی: آفتاب،زمانه

ریباز
معنی: راه و شیوه

ریبوار
معنی: رهگذر

ریبین
معنی: رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر

ریزان
معنی: وارد، ماهر

ریکەوت
معنی: کردی

ریناس
معنی: رهشناس

ریوان
معنی: رهگذر


اسم پسر کردی با ز

زاگروس
معنی: زاگرس اصل این واژه یونانی است.

زال
معنی: حکمران، چیره

زانا
معنی: دانا

زانکو
معنی: دانشگاه

زانیار
معنی: یار دانا و دانشمند

زریان
معنی: نام یک نوع باد، تندر، طوفان

زمناکو
معنی: نام کوهستانی در کردستان

زوراب
معنی: کردی

زوران
معنی: تلاش، کشتی

زیلان
معنی: نام گیاهی است یکساله و معطر و دارای کرکهای غده‌دار و چسبناک از تیرهی اسفناج


اسم پسر کردی با ژ

ژابیز
معنی: نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است، اشک آتش

ژاکان
معنی: پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است

ژان
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج

ژاوەرو
معنی: ژاورود

ژوان
معنی: میعادگاه عاشق و معشوق

ژیار
معنی: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان

ژیان
معنی: خشمناک و غضبناک؛ بیباک و شجاع

ژیر
معنی: هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»

ژیکان
معنی: قطره ی باران

ژیلوان
معنی: کوهنورد

ژیلەمو
معنی: اخگر

ژیوار
معنی: زندگی

ژیوان
معنی: نگهبان زندگی

ژیهات
معنی: کاردان، ماهر، شایسته، لایق


اسم پسر کردی با س

سَیوان
معنی: هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر

سارو
معنی: طوطی

ساکار
معنی: پاک و ساده

ساکو
معنی: کوه بدون گیاه؛ ساده و بی آلایش؛ یکسان و یکنواخت

سامران
معنی: نامی محلی، بلند و سر فراز

سانیار
معنی: حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد

سایمان
معنی: مانند سایه

سردشت
معنی: به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی

سوران
معنی: نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران

سه یوان
معنی: کوهی در ایلام

سیامند
معنی: نام کوهی است.

سیپان
معنی: بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان

سیروان
معنی: نام رودی در منطقه هورامان تخت کردستان

سیوان
معنی: ماه

سەردار
معنی: سردار

سەرکەوت
معنی: پیروز


اسم پسر کردی با ش

شارو
معنی: بازمانده یا پنهان

شالیار
معنی: همدم شاه

شاهو
معنی: نام کوه

شمِال
معنی: طوفان

شوان
معنی: (تلفظ: šo (a) vān) شبان، چوپان، نگهبان گله


اسم پسر کردی با ک

کاردوخ
معنی: نامی برای قوم کرد

کاویار
معنی: مراد،آرزو

کژوان
معنی: کوهنورد


اسم پسر کردی با گ

گایار
معنی: یار بزرگ یار قدرتمند


اسم پسر کردی با ل

لاهور
معنی: یکتا


اسم پسر کردی با م

ماردین
معنی: نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه

ماژان
معنی: بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند

ماهور
معنی: تابناک


اسم پسر کردی با ن

نیوان
معنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان

نیهاد
معنی: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده

نودشه

نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته‌اند


اسم پسر کردی با و

واتیار
معنی: سخنگو

وادیار
معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر

وارش
معنی: بارش، باریدن باران

وارو
معنی: رهگذر

وانیار
معنی: باسواد

وفران
معنی: در زبان کوردی ایلامی به معنای برف

ویس
معنی: نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است؛ این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است. عشیره یکرنگ


اسم پسر کردی با ه

هاوار
معنی: فریاد

هاوراز
معنی: همراز

هاوری
معنی: همراه

هایکا
معنی: آرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان

هژار
معنی: بینوا، فقیر، تنگ دست

هژیان
معنی: ارزنده، شایان ارزش

هستیار
معنی: احساس کننده، ادیب

هفال
معنی: رفیق

هلکو
معنی: کوه کوچک، تپه

هلکوت
معنی: فرصت، وقت

هلمت
معنی: حمله، هجوم

هلموت
معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است.

هوار
معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق

هوال
معنی: خبر، رفیق

هوتخش
معنی: صنعت گر

هوراز
معنی: دوست صمیمی

هورام
معنی: زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ

هورامان
معنی: منطقه‌ایی در کردستان

هوران
معنی: مرغزار کوچک در کوهستان

هوزان
معنی: آوازەخوان

هوگر
معنی: انس گرفتن، عادت کردن

هولان
معنی: چوگان بازی

هیدی
معنی: آرام، آهسته، بردبار

هیرا
معنی: فراخ، وسیع

هیرش
معنی: فشار، هجوم

هیرش
معنی: یورش، هجوم و حمله

هیرو
معنی: نام گلی به زبان کردی (گل ختمی)

هیژا
معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار

هیمن
معنی: آرام، موقر، شکیبا

هیوا
معنی: امید

هەردی
معنی: آمدن

هەژار
معنی: ندار و فقیر

هەلکەوت
معنی: فراز-رونده، چیره

هلگورد
معنی: بهترین جلودار

هەلو
معنی: آله، عقاب

هەندرین
معنی: نام کوهستانی در کردستان

هەوراز
معنی: فراز و نشیب

هەورام
معنی: برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند.


اسم پسر کردی با ی

یَل کورد
معنی: پهلوان کرد

یَلکاک
معنی: برادر پهلوان

اسم پسرانه کردی | اسم دخترانه کردی

اسم دخترانه کردی

در ادامه تعدادی از زیباترین و خاص ترین اسامی دخترانه کردی به ترتیب حروف الفبا برای شما گردآوری شده است.

اَسرین
معنی: اشک، سرشک.

ارینا
معنی: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی

اوینار
معنی: عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین

ایوان
معنی: ایوان، تراس


اسم دخترانه کردی با آ

آروا
معنی: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت

آرینا
معنی: آریایی نژاد، از نسل آریایی

آسکی
معنی: آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی

آسو
معنی: شفق، افق طلایی، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می‌کنند.

آگرین
معنی: آتشین، به رنگ آتش

آلند
معنی: اولین پرتو خورشید

آوات
معنی: آرزو، خواسته

آوین
معنی: عشق

آوینا
معنی: عشق

آیرین
معنی: ایل زیبا


باروشه
معنی: بادبزن

بالین
معنی: کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون

بانواز
معنی: باخبر ساختن مردم با صدای بلند

باوان
معنی: خانه‌ی پدری؛ جگر گوشه و عزیز

بریا
معنی: واژه ایکاش

بریار
معنی: قرار، عهد

بلواژ
معنی: آبگینه

بیریوان
معنی: شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می‌دوشد.

بیژه
معنی: ویژه، خالص

بیکژ
معنی: هموار، صاف


پرژین
معنی: پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.

پژال
معنی: جوانه نازک، شاخه‌های ریز درختان، جوانه نازک، شاخه‌های تازه روییده و ریز درختان


ترلان
معنی: زیبا؛ نام نوعی اسب است.

تَوار
معنی: پرنده؛ نوعی ریسمان؛ نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس


چنور
معنی: گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان می‌روید.

چوک
معنی: چشمه

چیمن

معنی: سرسبز و باطراوات


دانژه
معنی: غنچه گل نیمه باز

دایان

معنی: سرافرازی و سربلندی

دلنیا
معنی: آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.

دلینا
معنی: مطمئن

دلوان

معنی: دختر مهربان، بانوی با محبت

دیلان
معنی: رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ نام منطقهای در کردستان.


اسم دختر کردی با ر

راژان
معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

روجا
معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن

روجیار
معنی: روزگار؛ آفتاب، روژیار.

روژا
معنی: روزها، آفتاب

روژان
معنی: روزها

روژبین
معنی: (روژ = روز بین = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده)، بیننده‌ی روز؛ نشان دهنده‌ی روز؛ (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.

روژدا
معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر

روژیا
معنی: روز و روشنایی

روژیار
معنی: روزگار

روژین
معنی: منسوب به روزT تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا

روژینا
معنی: منسوب به روز

روناک
معنی: روشن، تابناک

رویسا
معنی: چشمه آب روشن


زریان

معنی: باد جنوب، باد دبور، باد سرد.

زیوین
معنی: نقره‌ای، نقره گون


اسم پسرانه کردی | اسم دخترانه کردی

ژالانه
معنی: گیاهی زیبا و خودرو

ژاوه
معنی: نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی

ژوان
معنی: زمان، میعاد، ملاقات

ژیکان
معنی: قطره‌ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش

ژینا
معنی: منسوب به زندگی، (به مجاز) زندگی، حیات

ژینو
معنی: دارای زندگی؛ (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات

ژیوار
معنی: معنی: نام کوهی در اورامان


اسامی دخترانه کردی با س

سَروه
معنی: نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.

سارال
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج

ساریسا
معنی: کوشا

سایان
معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی

سایدا
معنی: سایه مادر

سروین
معنی: روسری و چارقد

سولین
معنی: غنچه گل


شانا
معنی: باد ملایم

شوانه
معنی: گله بان، چوپان


فرمیسک
معنی: اشک چشم


اسم دختر کردی با ک

کازیوه
معنی: سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد

کانیاو
معنی: آب چشمه؛ زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛ گیاهی که با آب چشمه سیراب شود.

کژال
معنی: غزال، دختری با چشمان زیبا

کوچیار
معنی: یار کوتاه قد (نگارش کردی: کۆیار)

کیژان
معنی: دختران


گلاره
معنی: مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.

گلاریس
معنی: زلف تابیده، مویی که به زیبایی بافته شده است.

گلاویژ
معنی: ستاره سهیل، به کسر گاف

گلباش
معنی: از نامهای رایج میان زنان کرد

گولی
معنی: یک گل


لار
معنی: طناز

لاوین
معنی: نوازشگر، درخت بید مجنون، منطقه‌ای در کردستان


اسم دختر کردی با حرف ن

ناریا
معنی: قاصدک

نازار
معنی: دوست داشتنی

نشمیل
معنی: زیبا

نیان
معنی: رفیق، شریک زندگی

نیشا
معنی: نشانه

نینا
معنی: اینها


وانیار
معنی: با سواد

وچان
معنی: زمان استراحت کوتاه

وردی
معنی: کوچک، ریز‏نقش

وریشه
معنی: درخشش، برق

وش
معنی: خواستن

وشان
معنی: افشان، کاشتن، تکان شدید

وشن
معنی: خوب است.

ولان
معنی: مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد

وناز
معنی: با وقار، متین

وندا
معنی: زن و دختر باسواد

ونوش
معنی: گل بنفشه

وهار
معنی: فصل بهار

ویان
معنی: دلربا، علاقه، محبت، عشق

وینا
معنی: بینا، شناخت، شناسایی

هانا
معنی: زنهار، دادخواهی؛ امید؛ بینایی؛ خواهش

هستنوه
معنی: قیام توده مردم

هفدن
معنی: وزن شعر

هفیان
معنی: آرام گرفتن

هگبه
معنی: ره آورد، هدیه سفر، خورجین

هلاله
معنی: گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن

هلپرین
معنی: رقصیدن

هموند
معنی: اعضاء

هنار
معنی: انار

هناو
معنی: زهره، شجاعت

هورا
معنی: هورا به معنی غوغا است؛ (در اوستایی) مستی آور، نوشیدنی مست کننده، آشام مستی آور.

هوران
معنی: آفتاب

هورشید
معنی: خورشید

هوری
معنی: نور خورشید

هوزان
معنی: یاد گرفتن

هوژان
معنی: یاد گرفتن

هوژین
معنی: آموختن

هوما
معنی: مرغ سعادت، فرخنده

هومان
معنی: خودمان

هونراوه
معنی: کنایه از کلام منظوم

هونیا
معنی: شعر

هیدی
معنی: آرام، آهسته، بردبار

هیدیکا
معنی: آرام، به آهستگی، یواش

هیران
معنی: قرار

هیرو
معنی: منسوب به آتش؛ آتشی و سرخ گون؛ (به مجاز) زیبارو.

هیزان
معنی: نیرومند، توانا

هیژان
معنی: ارزیدن، جنبیدن

هیلان
معنی: آشیانه، مکان آرامش

هیمو
معنی: پاک دامن

هینا
معنی: ماهر

هینان
معنی: آوردن

هیوان
معنی: ایوان، تراس


یکمال
معنی: ثروت تقسیم نشده، دوست جان‏جانی (بسیار صمیمی)

یکیتی
معنی: اتحاد، همبستگی


(1) زیباترین اسم های کردی Kurdish name
زیباترین اسم های کردی Kurdish name نام فارسی


(2) زیباترین اسم کردی دختر Kurdish girl
زیباترین اسم کردی دختر Kurdish girl name نام فارسی


(3) زیباترین اسم کردی پسر Kurdish name
زیباترین اسم کردی پسر Kurdish name نام فارسی


(4) اسم کردی پسر شیک و جدید به ترتیب حروف
اسم کردی پسر شیک و جدید به ترتیب حروف الفبا راهنمای انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس


(5) فهرست کامل اسم پسر کردی ستاره
فهرست کامل اسم پسر کردی ستاره


(6) اسم دختر کردی - زیباترین اسامی دخترانه
اسم دختر کردی - زیباترین اسامی دخترانه کردی به همراه معنی ستاره


(7) اسم های زیبای کردی
اسم های زیبای کردی


(8) اسامی پرطرفدار دخترانه کردی جدید با معنی
اسامی پرطرفدار دخترانه کردی جدید با معنی


(9) اسم کردی دختر شیک و با کلاس و جدید به
اسم کردی دختر شیک و با کلاس و جدید به ترتیب حروف الفبا راهنمای انتخاب اسم دختر نام پسر زیبای ایرانی جدید شیک با کلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − پانزده =

دکمه بازگشت به بالا