سرگرمیعکس پروفایلعمومیویژه

عکس روز پدر عکس های قدردانی و تشکر از پدر به مناسبت روز پدر

عکس روز پدر عکس های قدردانی و تشکر از پدر به مناسبت روز پدر
عکس روز پدر عکس های قدردانی و تشکر از پدر به مناسبت روز پدر

عکس روز پدر

عکس روز پدر | عکس نوشته روز پدر | عکس پروفایل روز پدر

عکس نوشته پدر و دختر عکس متن پدر کانال عکس پروفایل پدر عکس پروفایل روز پدر عکس غمگین برای پدر متن پروفایل پدر پروفایل پدرانه عکس برای پدر عکس نوشته پدر و دختر عکس غمگین برای فوت پدر کانال عکس پروفایل پدر عکس پروفایل پدر فوت شده عکس پدر و مادر باهم عکس متن پدر متن پروفایل پدر توصیف پدر

عکس روز پدر

عکس نوشته روز پدر

ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ
ﺑﺎﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ
ﺑﺎﺑﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ، ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻩ
ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺑﺎ !
ﺑﺎﺑﺎ !
ﺑﺎﺑﺎ !
ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻢ:
ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﮐﺎﻓﯿﻪ
ﺑﺎﺑﺎ، ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﻖ ﺯﺩﻡ و ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ
ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯﺵ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﻡ: ﺑﺎﺑﺎ، ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟
ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍزموﻥ ﻣﯿﭙــﺮﺳﯿﺪﻥ: ﺑــﺎﺑــﺎﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻣـﺎﻣــﺎﻧﺘﻮ؟!
میگفتیم: ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻧﻮ
ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ: ﻧﻪ! ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ!!! ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﮐﺪﻭﻣﻪ؟؟؟
ما ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺒﯽ میگفتیم: ﻣﺎﻣﺎﻧــﻤﻮ!
ﺑﯿــﭽﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭ، ﻟﺒــﺨﻨﺪ تلخی ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﺟﻠــﻮﯼ ﻫﻤﻪ
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﻔﻬــﻤﯿﻢ ﭘــﺪﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﺗــﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺵ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻦ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺳﺎﻻﺭﻩ ﻫﺮﭼﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﭘﺪﺭﻩ!

عکس روز پدر

عکس پروفایل روز پدر

عکس روز پدر

عکس نوشته روز پدر

تقدیم به تموم بامعرفتهای سرزمینم
همیشه میگن “میم مثل مادر” اما یه بار هم بگیم
میم مثل”مرد”
میم مثل “معرفت” مرد
میم مثل “مرام” مرد
میم مثل “مقاومت” مرد
میم مثل “محبت مردانه” مرد
میم مثل “محبت پدرانه” مرد
میم مثل “مردانگی” مرد
میم مثل “موی کوتاه”مرد
میم مثل “م…” مرد

عکس روز پدر

متن تشکر از پدر

جان من حرف بزن
امر بفرما پدرم
آنقَدَر گوش به فرمان تو هستم که نگو
کوچه پس کوچه ی این شهر پر از تنهاییست
آنقَدَر بی تو در این شهر غریبم که نگو
پدر ای یاد تو آرامش من
امشب از کوچه ی دلتنگیِ من میگُذری؟
جانِ من زود بیا
بغلم کن پدرم
آنقَدَر حسرت آغوش تو دارم که نگو
گفته بودی: فرزندم! عاشق اشعار توام
ای به قربان تو فرزند بیا دلتنگم
آنقَدَر شعر برای تو بخوانم که نگو
پدرم… پدر خوبم
به خدا دلتنگم
رو به رویم بِنِشینی کافیست
همه دنیا به کنار
تو که باشی بابا
دست و دلباز ترین شاعر این منطقه ام
آنقَدَر واژه به پای تو بریزم که نگو
گرچه از دور ولی، دست تو را میبوسم
نه شعار است، نه حرف
آنقَدر خاک کف پای تو هستم که نگو !

عکس روز پدر

نـمــیــدانــم نـامـــت را چه بـگـذارم
تـمـام زنـدگـی
دلـیــــل نـفـس کـشـیـدن
یا هــمـــــه ی وجـــود
بــــه هــر نــامـی کـــه بــاشـــی بــــدان آرام برایـت جـان مـیـدهم پدرم!

عکس روز پدر

عکس پروفایل روز پدر

ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ “ﭘﺪﺭﺕ” ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻦ
ﻫﺮﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ
ﻧﻮشتم ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺩﻓﺘﺮ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﮒ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﺪﺍﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺩﺍﺭمت.

عکس روز پدر

هیچوقت اختلاسی رخ نداد در این امن ترین بانک جهان
دستان پدرم!
.
.
شک ندارم که بهشت در دستان تو هم جاریست ای پــــــدر

عکس روز پدر

کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم و طولانی بودن آنرا وقتی فهمیدم که در کنارم نبودی پـــــــــــــــدرم.

.
.
راحت نوشتیم بابا نان داد
بی آنکه بدانیم بابا چه سخت، برای نان همه جوانیش را داد.

عکس روز پدر

جملات تقدیر از پدر

با پدرم جدول حل میکردم که گفتم: نوشته دوست، عشق، محبت و چهار حرفیه
اتفاقا دو حرف اولشم در اومده بود یعنی ب و الف
یه دفعه پدرم گفت فهمیدم عزیزم میشه بابا
با اینکه میدونستم بابا میشه ولی بهش گفتم نه اشتباهه
گفت ببین اگه بنویسی بابا عمودیشم درمیاد
تو چشام اشک جمع شده بود و گفتم میدونم میشه بابا ولی اینجا نوشته چهار حرفی، ولی تو که حرف نداری!

عکس روز پدر

عکس نوشته تبریک روز پدر

پدرم کارگر است
به مزرعه می آید با آخرین ستاره از آسمان صبح
و باز می گردد با اولین ستاره در آسمان شب
پدرم خورشید است!

عکس روز پدر

چملات ویژه روز مرد

در زمستان صورت پدرم سرخ بود همه گفتن از سرماست
در تابستان صورت پدرم سرخ بود همه گفتن از گرماست
هیچکس نگفت سرخی صورت پدرم از سیلی روزگار است…

عکس روز پدر

عکس نوشته روز پدر

عکس روز پدر

عکس فانتزی تبریک روز پدر

عکس روز پدر

به سلامتیـت پدرم که هزار بار تَرک برداشتی و یـک بـار دم از شکست نــزدی
کهنه را پــوشیــدی و ذوق لبـاس نــو را به من بخشیـــدی
غــرورم را خریـــدی و یک بــار مغــرورم نـگشتی
پــرواز یــادم دادی و پـــریـــدنــم را نگـریـستـی
پـــــدرم
من از تــو من شــدم
هستیــم از تــــوست
دستانم را بگیر که بزرگ کودکت هنوز غرق در نیاز به توست…

عکس روز پدر

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز پدر

عکس روز پدر

عکس برای فرستادن به پدر

عکس روز پدر

عکس نوشته غمگین روز پدر برای پدر فوت شده


(1) متن پدر جملات و متن های کوتاه برای
متن پدر جملات و متن های کوتاه برای قدردانی و تشکر از پدر و عکس های پروفایل پدر


(2) عکس روز پدر برای پروفایل شبکه های اجتماعی
عکس روز پدر برای پروفایل شبکه های اجتماعی


(3) متن قدردانی از پدر پیامک و اس ام اس
متن قدردانی از پدر پیامک و اس ام اس های تشکر از پدر عزیز


(4) پروفایل پدر فوت شده 16 Father poems
پروفایل پدر فوت شده 16 Father poems Text on photo Persian calligraphy art


(5) روز پدر پیام تبریک باحال روز پدر
روز پدر پیام تبریک باحال روز پدر تصاویر


(6) 60 عکس نوشته تبریک روز پدر با طرح ها و
60 عکس نوشته تبریک روز پدر با طرح ها و متن های زیبا و جذاب


(7) گلچین عکس نوشته روز پدر به مناسبت روز
گلچین عکس نوشته روز پدر به مناسبت روز پدر برای پروفایل متن های پروفایل پدر


(8) عکس نوشته پدر 30 عکس نوشته با متن
عکس نوشته پدر 30 عکس نوشته با متن عاشقانه برای روز پدر - دلبرانه


(9) عکس نوشته در مورد پدر جملکس روز پدر
عکس نوشته در مورد پدر جملکس روز پدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =

دکمه بازگشت به بالا