اس ام اس و شعرسرگرمیعمومیویژه

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین و عکس نوشته های تشکر از پدر و مادران

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین و عکس نوشته های تشکر از پدر و مادران
انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین و عکس نوشته های تشکر از پدر و مادران
انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین و عکس نوشته های تشکر از پدر و مادران

مجموعه انشاهای زیبا در مورد پدر و مادر و تشکر و و قدردانی از آنها

در این قسمت سایت چند انشای زیبا برای قدردانی از زحمات پدر و مادر را آماده کرده ایم. می توانید این انشاها در مورد والدین را بازنویسی کنید و یا از این انشاهای زیبای در مورد پدر و مادر ایده برداری کنید.

اولین انشا در مورد فداکاری مادر

مادر کلمه اسـت که هر انسان آگاه بـه آن آشنایی کامل دارد. هر انسان از آوان طفولیت الی آخرین ساعت حیات خویش در فکر واندیشه این گوهر زیبا وگرانبها می باشد زمانیکه انسان پا بـه عرصه حیات و زندگی میگذارد همین مادر اسـت که طفل خویش رابا یک عالم مشکلات زنده گی تربیه وپرورش داده تا باشد مصدر خدمت برای خود وجامعه خویش گردد.

شب زنده داری هـای مادر در آوان طفولیت بـه خاطر صحت وسلامتی طفلش وباخبری ازآن هزاران تکالیف جدی دیگر که هر لحظه حیات طفل رابه مخاطره می اندازد یکی از اعمالی بـه حساب میرود که هر انسان داردای ضمیر روشن ولو هر قدر مصدر خدمت برای مادر خویش گردد باز هم ناچیز خواهد بود. و آرزوی همیشه گی مادر باخبری از طفلش اسـت. مادر مقدس ترین موجود روی زمین بـه شمار رفته.

و مادر زیبا ترین وگرانبها ترین هدیه الهی اسـت که برای هرکس بـه ارمغان آورده اسـت. وهر لحظه اطاعت وعبادت این موجود پاک ومقدس هر انسان روشنفکر لازم می باشد و هرکس اگر خواهان کسب رضای خداوند متعال«ج» باشد با ید بـه بهترین صورت اطاعت واحترام مادر را داشته باشد. تلخ ترین لحظه عمر، لحظه مرگ مادر اسـت و آغوش مادر گرم ترین جای برای زیستن اسـت.

مادر نه بلکه پسر خودرا نه ماه در شکم خود حمل میکند بلکه بیخوابی هـای مادر که برطفلش میکشد اصلاً جبران نمیشود. پیامبر اکرم «ص» می فرماید که اگر مـن مادر خودرا بـه آغوش خود گرفته هفتاد دور خانه خدارا طواف کنم باز هم ناچیز خواهد یک شب بیخوابی مادر جبران نمیشود، یعنی زحمات که مادر بر اولاد خویش میکشد جبران ناپذیر اسـت. ومادر تمام زنده گی اش را فدای اولاد خویش میکند.

تا یک اولاد هـای خوب وبا تربیه تحویل بـه جامعه بدهد، زیرا که چـه خوش گفته اند که: بهشت زیر پای مادران اسـت. پس بر مـا لازم اسـت تا همیشه بـه این گوهر زیبا ومقدس احترام داشته و عملی را انجام ندهیم که باعث رنجش ایشان گردد. پس مـا چرا بـه پدر ومادر خود احترام نکنیم؟ مـا چرا تابع امر مادر یا از سخن هـای مادر بی اطاعتی کنیم؟ پس جوانان وخواننده گان ارجمند امیدوارم همیشه خادم مادر وجامعه خود باشید.

و امیدوارم که نظر تان را دراین مورد بیا نمایید پس جوانان عزیز تا بع امر مادر تان باشید تا بهشت نصیب تان شود. و یک چیز دیگر را که یاد آور شوم جوانان وعزیزان که بـه پدر و مادر خود احترام نمی کند ویا تابع امر مادر خود نمی باشد و یا از امر مادر بی اطاعتی میکند دلیلش چیست؟ امید وارم که دلیلش را بگوید که چرا بی اطاعتی میکند. مادر ای کسیکه اسانی و آسایش خودرا برای بزرگ کردن مـن فدا نمودی ای وجود مقدسی کـه شب ها بیخوابی…

***

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا در مورد مهربانی مادر عزیز

نوشتن از مادر دیگر فکر کردن نمیخواهد، همین کـه قلم را روی کاغذ بگذاری، خودش شروع میکند بـه نوشتن و تا خودت دستت را از روی کاغذ بر نداری، نوشتنت تمام نمیشود. «مادر» واژه عجیبی اسـت. در تمام فرهنگ ها از این کلمه بـه تقدس و با احترام یاد می کنند. در عمق روان و صخره هـای از انتها رسیده بـه وجود آدمی، طنین این واژه قابل احساس کردن اسـت.

در تمام زبان هـای بشری این لغت حاوی بار عاطفی و روانی مثبت و سنگینی اسـت. اما در زندگی روزمره مان هم نقش این واژه و چیزی کـه بدان اطلاق می شود، بـه هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست. «مادر» گفتن یا بـه زبان عامیانه تر “مامان” گفتن بی آنکه آدم حواسش باشد حسی عجیب رابه آدم منتقل میکند. حسی مملو از آرامش و شیرینی و شادی. حسی کـه با هیچ چیز دیگری نمیتوان جایگزینش کرد.

و یا حتی قابل مقایسه نیست. وقتی بـه صورت مهربان مادرم نگاه میکنم تمام دغدغه ها و مشکلات مسخره ی زندگی برایم پوچ و قابل تحمل میشوند. نه، اغراق نمیکنم اگر بگویم کـه خیلی از روزهای تلخ رابا در آغوش کشیدن مادرم و بوسیدن دستانش پشت سر گذاشته ام. می‌گویند کـه بهشت زیر پای مادران اسـت. از شنیدن این جمله تا فهمیدن و درک کردنش راه بسیار اسـت. میتوانم اقرار کنم کـه این جمله را تجربه کرده ام.

روزهایی هست کـه همه ی چیز بر وفق مراد اسـت و هیچ مشکلی نیست، در اینروزها تنها چیزی کـه باعث تکمیل شدن این شادی می شود، بودن درکنار مادری اسـت کـه شاید تنها تجلی عشق بر روی زمین اسـت. اگر عشق زمینی قابل تصور باشد میتوانم آن هم با اغماض آن را بطور کامل مرتبط با احساس بین مادر و فرزندش بدانم. باز هم باید اعتراف کنم کـه این عشق را خودم تجربه کرده ام.

و اگر آن را بطور رسمی بیان نمیکنم، علتش این اسـت کـه ابزار خوبی برای اثبات ادعایم ندارم. اما روزهای دیگری هم هست کـه آن قدر همه ی چیز خراب می شود و درهم و برهم اسـت کـه هیچ راهی جز آرامیدن درکنار مادر نیست. موج عشق و محبت و حمایتی کـه از مادر روانه ی وجود مـا می شود کافی اسـت تا هر مشکل و تلخی ای در مقابل این حس عجیب‌وغریب و فوق العاده رنگ ببازد.

می‌توانم باز هم بنویسم و آن حس آسمانی کـه روی زمین شکل میگیرد را بیشتر توصیف کنم و صد البته بیشتر هم دراین امر شکست بخورم، اما ترجیح می‌دهم سکوت کنم ودر دنیای بیرون از نوشتن مادرم را ببینم و از وجودش صاف و پاک و آرام شوم.

***

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا در مورد از خودگذشتگی پدر

بابا یعنی غصه، بابا یعنی غم، بابا یعنی درد، بابا یعنی خستگی، بابا یعنی تلاش، بابا یعنی کارمند، بابا یعنی مستاجر، خلاصه اینکه بابا جوانی داد و پیری گرفت پس بابا یعنی تنگی نفس بابا یعنی لرزش دست و پا بابا یعنی سنگینی گوش بابا یعنی عصا و عینک بابا یعنی اه و ناله بابا یعنی نقطه شروع و پایان زندگی و شاید بابا یعنی مـن و تـو پس بیائید از امروز برای بابا هایی که مثل بابای مـن اسـت.

دعا کنیم تا خدا زودتر از او راضی شود و وی را پیش خودش بـه بهشت ببرد زیرا او دیگر از نگهبانی جهنم خسته شده و از زندگی و از نفس کسیدن بیزار اسـت او دیگر توان کار ندارد قدرت «نه» گفتن را ندارد او خسته اسـت او شکسته اسـت او از دیروز پشیمان اسـت او فردا را نمی خواهد فردایی که مثل دیروز بوده فردایی که باید فردای مـن باشد و مـن پا جای پای او بگذارم بجنگم مبارزه کنم.

تلاش کنم بـه خاطر هیچ بابای مـن بازنده بود بازنده این جدول مارپیچ و هزار توی زندگی او برای شطرنج هروز یک حرکت کم داشت و هر وقت بـه پایان بازی و روز هـای اخر ماه می رسید آن انچه را در بازی هـای دیروز برده بود بـه حریف مقابلش یعنی صاحبخانه ی جدیدمان بود می باخت و اینجا بود که باز مات میشد و ساعتها بـه نقطه ای خیره می ماند و ان نقطه چیزی نبود جز ایندۀ مـن.

مثل گذشتۀ خودش پس مـا از موضوع انشا امروز نتیجه میگیریم که بابا یعنی عقده یعنی حسرت یعنی کار یعنی کسی که چشم بـه فردا هـای دور و دراز ارزو دوخته و این ارزو ها چیزی نیست جز اتلاف کردن عمرش و شاید امروز که مـن این انشا را برای شـما می خوانم او هم پشت میز کارش نشسته و درباره ی بابا هایی می نویسد مثل خودش زیرا او با نوشتن یادداشتهای ی خودش را ارام میکند اجازه خانوم تموم شد.

***

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا در مورد مهربانی مادر و زحمت پدر

همیشه گفته اند بهشت زیر پای مادران اسـت اما اینبار می‌گویم بهشت در دستان پدران اسـت. همان دستانی کـه دست هـای کوچک فرزندش را می‌گیرد و همه ی جا بـه آن این امید را می‌دهد کـه کوهی مثل پدر پشتش اسـت. تا با خیال آسان فرزند قدم هایش را پیش ببرد در حالی‌کـه از هیچ چیز نترسد زیرا پدری دارد کـه مثل کوه استوار در کنارش ایستاده اسـت.

همان دستانی کـه با کار و زحمت در بیرون از خانه خورد و خوراک و آسایش فرزندانش را تهیه می‌کند … پدر همان کسی اسـت کـه با آغوش گرفتن نتیجه زندگیش این حس خوب رابه فرزند می‌دهد کـه در همه ی شرایط درکنار اوست و پا بپا یا پشت در پشت درکنار فرزندش قدم بر می دارد تا کـه هر وقت فرزندش پایش بلغزد دستانش را بگیرد و مانع سقوط آن شود.

پدر یعنی از خود گذشتگی هـای بزرگ. پدر یعنی دستان پینه بسته، پدر یعنی شرمندگی از آن انچه کـه هست ,پدر یعنی نقابی از صبور و تحمل و استواری آما در زیر نقاب همش استرس و ناراحتی … هست ,پدر یعنی نگرانی هـای پنهانیپشت در اتاق هنگام مریضی, پدر یعنی بغض هـای یواشکی هنگام ازدواج فرزندانش, پدر یعنی قهرمان کودکی همه ی بچه ها.

***

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا در مورد احترام به پدر و مادر

احترام گذاشتن بـه پدر و مادر فقط بـه این نیست کـه پاهامون را جلوی انها دراز نکنیم، جلوتر از انها حرکت نکنیم، جلو پاهایشان بلند بشویم، در اتاق و اتومبیل را براشون باز کنیم و … همه ی‌ی این ها کارهای خوبی‌اند ولی اگر طوری باشیم کـه هر کس مـا را دید با لحنی آمیخته بـه ستایش و احترام بگویداین فرزند فلانی اسـت یا اینکه:این هرچه دارد از پدر و مادرش دارد.

بـه نظرم این بهترین تعریفی اسـت کـه مردم می توانند از پدر و مادرهامون بکنند و بهترین احترامی اسـت کـه مـا تقدیم آن ها کرده‌ ایم. کارهایی کـه مـا در ارتباط با پدر و مادرهامون انجام میدهیم، ریشه در تربیت مـا دارد. ریشه در صفاتی دارد کـه مـا بر اساس آن ها بار آمده‌ایم و شکل گرفته‌ایم. حتی اگر محل زندگی و شهر و همسایه‌هامون را عوض کنیم نمیتوانیم و نباید صفات مثبتی کـه پایه‌هـای تربیت خانوادگی مـا اسـت از دست بدهیم.

آنهایی کـه با یک تغییر آب و هوایی همه ی‌چیز را از دست میدهند حتی پدرشون را نه تنها با نام کوچک بلکه بـه صورت نصف و نیمه صدا میزنند و این را حمل بر صمیمیت می کنند با این کارشون نشان میدهند کـه در رنگ‌پذیری و هم‌رنگ جماعت شدن و حتی از جماعت هم جلو افتادن، رکوردشکن هستند. اگر در احترام گذاشتن مـا بـه پدر و مادرهامون:

زمان و مکان یا شرایط اقلیمی و آب و هوایی یا نوع لباسی کـه میپوشیم یا مبلی کـه روش می نشینیم و یا خوراکی‌ ای کـه میخوریم و یا دوست و رفیقی کـه انتخاب کرده‌ایم و یا زبانی کـه یاد گرفته‌ایم یا داریم یاد می گیریم، یا گوشی موبایلی کـه بـه دستمان گرفته‌ایم و یا …. تأثیر داشته باشند باید مطمئن باشیم کـه هنوز در الفبای این درس در جا می زنیم.

***

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا با موضوع تشکر از والدین

ازآنجا کـه اصل وجود هر انسانی از پدر و مادر اسـت، ‌می‌توان گفت درمیان پیوندهای خویشاوندی، هیچکس بـه اندازه پدر و مادر بـه انسان نزدیک نیست. همچنانکه هیچکس بـه اندازه انها، با انسان مهربان نیست. پدر و مادر بعد از خداوند، حق حیات بر گردن فرزند دارند. این دو موجود مهربان، فرزند یا فرزندان خودرا از دوران ضعف و ناتوانی انها یعنی از دوران کودکی تا زمان توانمندی یاری میرسانند و همه ی امکانات خودرا سخاوتمندانه نثار فرزندان می کنند.

بنابر این نقش حیاتی و ارزشمند پدر و مادر در پرورش و رشد فرزند، بر کسی پوشیده نیست و بر فرزندان لازم اسـت کـه قدر زحمات پدر و مادر را بدانند. جایگاه پدر و مادر در تمام ادیان آسمانی و حتی مکاتب غیرالهی، مورد احترام و تکریم قرار گرفته اسـت. پیامبر و اهل بیت آن حضرت و همچنین آیاتی از قرآن کریم، بطور مکرر، مقام و منزلت والدین را بیان کرده و بـه انسانها سفارش می کنند کـه از احترام بـه پدر و مادر و نیکی بـه انها غفلت نورزند.

در چند سوره از قرآن کریم، نیکی بـه والدین، بلافاصله پس از مبحث توحید آمده اسـت. اهمیت این موضوع تا بدان پایه اسـت کـه در روایات اهل بیت پیامبر «ص» توصیه شده کـه حتی اگر پدر و مادر کافر باشند، رعایت احترامشان لازم اسـت. در سوره انعام قسمتی از آیه 151 میخوانیم : چیزی را شریک خدا قرار ندهید و بـه پدر و مادر نیکی کنید…

***

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا دوم با موضوع پدر و مادر و نقش آنها در زندگی فرزند

پدر و مادر آدم هـای زحمت کشی هستند که هیچ وقت مـا فرزندان نمی توانیم زحمات انها را جبران کنیم.از وقتی که بـه دنیا می آییم مادر بـه مـا شیر می دهد و گریه هـای مارا تحل می کند اگر مریض شویم بـه پدر و مادر در بالای سر مـا هستند و نگران هستند که مـا طوری مان نشود و پدر و مادر خیلی زحمت کشیده اند تا مـا بـه اینجا رسیده ایم و مواظب بوده اند اتفاقی نیوفتد.

مـن پدر و مادرم را خیلی دوست دارم چون برای مـن خیلی زیاد زحت کشیده اند و مـا باید احترام انها را داشته باشیم،انها را در پیش مردم ضایع نکنیم،در پیش مردم از خوبی هـای آن ها بگوییم در جلوی آن ها با خواهر و برادر دعوا نکنیم،وقتی آن ها گفتند برو این کار را برای مـن انجام بده،بریم و کار آن ها را انجام دهیم.با انها خوش رفتار و خوش اخلاق باشیم و احترام آن ها را در پیش مردم داشته باشیم.

و با دوستانی که بنظر انها خوب نیستند، دوستی نکنیم و با دوستانی که درنظر آن ها خوب اسـت دوستی کنیم و چیزی که مـا می خواهیم ودر نظرآنها خوب نیست و نخریدند بهانه نگیریم و بگوییم آن چیز را باید حتماً برای مـن بخرید و این کار زشت اسـت و باعث می شود انها ناراحت شوند و وقتی پدر و مادر دارند حرف می زنند باید سکوت کنیم تا حرف آن ها بـه پایان برسد و بعد مـا حرف بزنیم اگر مـا سکوت نکنیم و حرف بزنیم ناراحت می شوند.

***

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا در مورد خوبی های پدر و مادر و وصف آنها

خداوند رحمان نعمت‌هـای فراوانی رابه انسان‌ها عطا نموده اسـت، یکی از این نعمت‌‌هـای ارزشمند و گران‌بها وجود پدر و مادر اسـت. خداوند در وجود فرزندان، عاطفه و علاقه خاص نسبت بـه والدین قرار داد و این علاقه را ممکن نیست بتوان از انسان سلب نمود و هم‌ چنین در آیات قرآن و احادیث درباره محبت فرزندان بـه پدر و مادر سفارشاتی صورت گرفته اسـت.

سالیانی اسـت کـه شعرا و نویسندکان بزرگ و کوچک، مردمان عادی و خاص در وصف پدر و مادر، کتاب‌ها و شعرها و مقالات نوشتند اما هیچ‌گاه این توصیفات پایانی نداشته، ندارد و نخواهد داشت، چرا کـه وجود مقدس‌شان را پایانی نیست و اگر بخواهند در وصف‌شان گویند و کتابی بنگارند، کلمه کـه هیچ، زبان کـه هیچ، زمان هم کم می آورد و مثنوی هفتاد مـن کاعذ هم کاعذ پاره ای بیش نخواهد بود.

رضایت والدین در سرنوشت دنیای انسان باعث افزایش عمر، گشایش روزی و دفع مرگ‌هـای بد اسـت، اگر پدر و مادر از انسان راضی باشند، اولین هدیه‌ای کـه نصیب شخص می شود کسب رضایت خداست ودر مرحله بعد، این رضایت والدین نقش و تأثیر مثبت و سازنده‌ ای در زندگی دنیوی افراد دارد. در حدیثی از پیامبر اکرم«ص» اسـت کـه فرمودند: دعایی کـه پدر برای فرزند کند، همانند دعایی اسـت کـه پیامبری برای امت خود نماید.

بسیار روشن اسـت کـه احترام بـه پدر و مادر در دین اسلام بسیار سفارش شده اسـت و کسیکه بـه پدر و مادر خود نیکی کند مورد رضایت خداوند خواهد بود، بنابر این بر همگان واجب اسـت کـه در همه ی حال با احترام بـه والدین، رضایت خداوند را حاصل نمایند و حتی اگر پدر و مادر آن‌ها در قید حیات نیست با رفتن بر سر مزار آن‌ها و قرائت فاتحه، دعای پدر و مادر را بدرقه راه زندگی خود کنند.

اگر شخصی کوچک‌ ترین نیکی و احسانی در حق انسان بجای آورد، عقل تشکر و قدردانی از وی را لازم میداند حال با توجه بـه اینکه پدر و مادر از جان خود برای پرورش او مایه می گذارند، آیا جای اندکی تآمل نیست؟ اگر انسان بـه زحمت ها و رنج‌هـای والدین توجه کند هرگز نیکی‌هـای آنان را از یاد نمیبرد. امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید: حق مادرت آن اسـت کـه بدانی.

او بـه گونه‌ای تـو را حمل کرد کـه هیچکس، کسی را چنین حمل نکرده اسـت و چنان ثمره‌ای از قلبش رابه تـو داده اسـت کـه هیچ‌کس بـه کسی نمیدهد، او با جوارحش تـو را حفظ کرده و هراسی ازآن نداشته اسـت کـه باوجود گرسنگی، تـو را سیر و باوجود تشنگی، تـو را سیراب کند و تـو را بپوشاند در حالی‌کـه خود لخت اسـت. سپاس‌گزارى از پدر و مادر، نشانه و گواه سلامت فطرت اسـت.

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا ادبی در مورد مادر مهربان

مزه عشق و مهربانی را احساس میکنم، نامش را که به زبان می آورم، او که در زلالیِ چشمان اش دریایی از مهر و محبت موج میزند؛ قلب با صفایش آکنده از شمیم معرفت و یگانه روشنایی زندگی است، پناهگاهیست که مرا از هجوم سیاهی و تاریکی در امان میدارد. اما من همیشه با نگاهی کودکانه همه چیز را به بازی میگیرم و او چه صبور و بردبار در برابر کردار من مانند یک دوست در تنهایی ها دستم را میگیرد.

فرشته ای است که خداوند بال هایش را گرفته و او را به شکل انسان به زمین فرستاده تا من هیچگاه احساس تنهایی نکنم. فرشته ای که هروقت اشک روی صورتم جاری شد آن ها را پاک کرد و وقتی بیمار شدم پروانه وار به دورم چرخید و از من پرستاری کرد.

کلمه مادر در زندگی بهترین نغمه و صدایی است که در کل جهان همه دیوانه وار عاشق او هستند.

نام مادر که می آید غنچه شکوفا می شود تا لحظه‌ای عطرش رابه خود بگیرد؛ ستاره می‌درخشد تا دمی افق چشمانش رابه سوی خود بکشد. باران فرو می‌ریزد تا قطرات اشکش را در خود گم کند. آری دنیا برایش آفریده شد تا بیافریند زیبایی‌هایش را.تا اگر قابل بداند خاک زیر پایش شوند، تا لحظه‌ای از لطفش را جبران کنند. اما نمی شود، او ان قدر بزرگ و با عظمت است که اگر هفت آسمان هم جمع شوند، نمی توانند به بلندای نامی به اسم مادر شوند.

نمیدانم چگونه ستایش جان‌سوزی‌های‌ وی را کنم، نمی دانم چگونه شب‌هایی راکه در خواب ناز بودم و او بیدار ماند را جبران کنم، نمی دانم چگونه بر درد‌های‌ زندگی او دوایی باشم.

آن هنگام که درخشندگی چشمانش را در آسمان زندگی‌ام می بینم؛ آن هنگام که جوشش چشمه چشمش را در سراشیبی صورت زیبایش برانداز میکنم؛ زمانی که به یاد می‌آورم چگونه در جستجوی آغوش پرمهرش حجم خالی فضا را لمس می کردم و با بی‌تابی نامش را بر زبان می‌آوردم؛ دلم چون کودکی بازیگوش و بهانه‌گیر در کنج قفس سینه سر بر دیوار می‌کوبد و اشک در چشمانم حلقه می زند.

عزیز بودن مادر را خدا دانست او که بهشت را زیر پای مادر نهاد و وی را بزرگ و گرامی داشت تمام وجودم از مهر مادر لبریز، تصویر زیبایش در پس پرده دیده‌ام ناب‌ ترین تصویر است از خدا می خواهم حتی برای لحظه‌ای ذره‌ای غم در دلش نیندازد هرچند می دانم دردهایم را در قلب خودش جای می دهد تا از زخمشان اذیت نبینم. نام مقدس مادر را بر قلبم نوشتم تا همیشه آرام جانم باشد.

گاه دست‌هایم روی موج احساس میلرزد و باران اشک در چشمانم به غم مینشیند. چرا که مادر، جوانیِ خود رابه پای من ریخت تا جوانم کند، تا روزی کنارش بنشینم و سرم را بر زانویش بگذارم و نوازش دست‌هایش را روی صورتم احساس کنم؛ تا روزی تکیه‌گاه و انیس تنهایی ‌اش شوم.

من با واژگانم‌ که لبریز از عشق است همه ی جا می نویسم که مادر دوستت دارم و وی را در ایمن‌ترین و زیباترین عضو بدنم جای داده‌ام و قلبم هر لحظه و با هر تپش نام زیبای مادر را زمزمه میکند.

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

انشا ساده در مورد مادر مهربان

مادر یعنی دلسوز و بی قرار، مادر یعنی امید در سختی ها، مادر یعنی رایحه ی خوش گل ها، مادر یعنی تمام وجود ما.

ای که همه جا هستی و بوی تو آرامش بخش دل هاست. ای که پادشاهان قدرتمند گدای دستای تواند. ای کسی که بهشت بی صبرانه مشتاق تو است.

بگو چگونه ستایش جان سوزی هایت را کنم، بگو چگونه شب هایی را که در خواب ناز بودم و تو بیدار ماندی را جبران کنم، بگو چگونه دوایی باشم بر درد های زندگی ات.

ای مادرم بدان تا تو به بهشت نروی به بهشت نمی روم، بدان پس از گذشت سال ها، سال مهرت در دلم جاری می ماند.

دوستت دارم، اشک های گوشه چشمت را هنگام موفقیتم دوست دارم، نگاه مادرانه ات را هنگام جدایی ها دوست دارم و تا ابد محتاج دستانت هستم، محتاج دستانی که سرم را نوازش می کرد، محتاج دستانی که پارچه ی خنک بر پیشانیم نهاد. حتی محتاج آن دستانی هستم که سیلی بر صورتم نهاد و راه بد و راست را به من نشان داد.

ای مادرم، ای کسی که هر چه گویم تلافی جانسوزی هایت نمی شود. ای کسی که آوردن نامت پر افتخار تر از قهرمان شدن در جهان است به خاط تمام خوبی هایی که در حقم کردی و من نادیده گرفتم مرا ببخش.

انشا در مورد پدر و مادر و قدردانی از زحمات والدین

امیدواریم این انشاهای زیبا در مورد پدر و مادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد.


(1) انشا درباره قدردانی از پدر و مادر عکس
انشا درباره قدردانی از پدر و مادر عکس و متن های قدردانی و تشکر از


(2) متن تشکر از زحمات پدر و مادر عکس
متن تشکر از زحمات پدر و مادر عکس پروفایل تشکر از مادر و پدر


(3) متن هایی زیبا برای تشکر از زحمات پدر و
متن هایی زیبا برای تشکر از زحمات پدر و مادر - تــــــــوپ تـــــــــاپ


(4) انشا روز پدر چند انشا کوتاه و زیبا
انشا روز پدر چند انشا کوتاه و زیبا درباره پدر


(5) عکس نوشته در مورد پدر و مادر و خوبی هایشان
عکس نوشته در مورد پدر و مادر و خوبی هایشان


(6) انشا در مورد احترام به پدر و مادر
انشا در مورد احترام به پدر و مادر


(7) 20 متن تقدیر و تشکر از زحمات پدر و مادر
20 متن تقدیر و تشکر از زحمات پدر و مادر با سبکی احساسی و خاص ستاره


(8) متن تشکر و قدردانی از زحمات پدر و مادر
متن تشکر و قدردانی از زحمات پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر


(9) انشا مادر 10 انشا مورد مادر و لالایی
انشا مادر 10 انشا مورد مادر و لالایی مادر ساده و ادبی - دلبرانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + بیست =

دکمه بازگشت به بالا